I Zibo Athenes forretningsområde PRESSURE har vi fokus på produkter, som forebygger, lindrer og behandler tryksår.

Tryksår kaldes på latin decubitus, og på dansk siddesår eller liggesår. Nogle områder på kroppen er mere udsatte for decubitus end andre, nemlig de områder, hvor der er knoglefremspring tæt på huden f.eks. hæle, haleben og skulderblade. Et tryksår opstår, hvis huden igennem længere tid er udsat for tryk eller en forskydning i hudlagene. F.eks. hvis man er sengeliggende i længere tid eller på grund af sygdom eller alderdom er blevet mere immobil. I disse tilfælde er der risiko for, at der sker en afklemning af hud og væv mellem underlag og knogle. Forskydningen i hudlagene kan også give tryksår og kan forekomme, f.eks når patienten vendes, eller hvis patienten har en dårlig siddestilling. Under alle omstændigheder opstår tryksår, hvis cellerne ikke få transporteret nok ilt til sig og dermed dør.
Et tryksår udvikler sig i stadier fra rødmen til store sår helt ind til ben og sener. Du kan læse mere om stadierne her.

Tryksår er en hyppig lidelse blandt hospitalsindlagte, plejehjemsbeboere og personer der er immobile i en kortere- eller længere periode (f.eks. kørestolsbrugere, sengeliggende m.fl.). Tryksår er et fokusområde i Danmark på både hospitaler og i kommuner, fordi det er en tilstand, som er meget ubehagelig og smertefuld for patienten og meget dyrt og plejekrævende at behandle. I sundhedssektoren arbejder det professionelle sundhedspersonale hårdt på at forebygge tryksår, og Zibo Athene bistår med et bredt produktsortiment, rådgivning, vejledning og uddannelse i brugen af de forskellige hjælpemidler.